La bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

L’Essencial té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions, i compta amb el suport de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

L’Essencial és una iniciativa de transferència de coneixement de l’evidència científica disponible sobre pràctiques clíniques de poc valor, és a dir, aquelles pràctiques que són inefectives, o no hi ha evidència sobre la seva efectivitat, comporten un risc i comprometen la seguretat del pacient. Una iniciativa creada per a millorar la qualitat de l’atenció sanitària centrada en les persones, a través de la seva implementació.

Enllaç a la recomanació: essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/broncodilatadors_bronquiolitis_lactants