Funcions: S’incorporarà al servei de Medicina Interna d’atenció especialitzada de l’IAS (Hospital Santa Caterina – www.ias.cat), responsabilitzant-se de l’atenció dels pacients ingressats al servei, als pacients que acudeixen a consultes externes, realitzant interconsultes entre serveis, participació en comissions i reunions del servei, entre d’altres.

Requisits: Metge/ssa especialista en Medicina interna.

Altres dades d’interès: L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) proporciona a la població atenció especialitzada, atenció a la salut mental, atenció primària, socisanitària i social. I ho fa a través dels centres i serveis del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on s’ubica també l’Hospital Santa Caterina, de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines, i de les Àrees Bàsiques d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.

Contacte: Anna Buil

Telèfon: 972 182 571

Email: rrhhseleccio@ias.cat