Barcelona, 6 i 8 de novembre de 2019

 

El congrés versarà sobre la seguretat en el centre del sistema: “Seguretat per al pacient i seguretat per al resident”. La seguretat clínica no és completa si no hi ha també seguretat en l’aprenentatge.

 

  Trobaran tota la informació detallada a:
 www.geyseco.es/sefse19/index.php?go=inicio