El passat 29 de novembre es va celebrar una nova sessió ordinària de l’Assemblea de Compromissaris, convocada per sotmetre a consideració la previsió pressupostària per l’any vinent i, alhora, fer un repàs de l’activitat col·legial del darrer exercici.

La sessió va començar amb l’informe de presidència. El Dr. Fernando Vizcarro va iniciar la seva intervenció aclarint els posicionaments de la corporació. Després de fer una lectura dels textos, el president va concloure la polèmica reiterant la voluntat de la Junta de Govern de no participar en posicionaments polítics, fugint de debats aliens a la professió. A continuació el Dr. Vizcarro es va centrar en detallar l’activitat col·legial que ha dut terme des de l’anterior assemblea de compromissaris, el passat mes d’abril. “Ha estat un període especialment intens, a nivell del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos i del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya s’ha tractat, especialment, el decret de prescripció infermera. Com sabeu, recentment, el Fòrum de professions mèdiques ha arribat a un acord perquè els infermers puguin prescriure determinats medicaments. El Col·legi hi està en contra i per això, ja hem presentat al·legacions”, va explicar.

La intervenció del Dr. Vizcarro també es va centrar en destacar la recent renovació de la pòlissa de responsabilitat civil que ha assumit la companyia francesa SHAM, així com la tasca que es duu a terme des del programa de protecció social. A continuació es va cedir la paraula als diversos vocals de la Junta, que van presentar la tasca que han realitzat en els darrers mesos. Destaquen les paraules del vocal de metges tutors i docents, Dr. Francesc Feliu, que ha encapçalat la primera assemblea de la nova vocalia. Feliu va assenyalar els objectius d’assumir les peticions dels 136 tutors de les nostres comarques, així com la voluntat d’unificar criteris entre tots.

Per la seva banda, la vocal d’atenció primària rural, Dra. Remedios Rico, va referir-se a la tasca que duu a terme el grup AP25, que cerca la millora de les condicions dels professionals que es dediquen a aquesta especialitat abans que arribi el 2025. El vocal de formació, Dr. Francisco García-Sayago, va fer un repàs dels cursos que s’han organitzat el darrer any, posant-se a disposició de tots els col·legiats, oferint la possibilitat que si n’hi ha algun que no s’estigui fent actualment però es tingui interès en cursar, es gestioni des del COMT.

Memòria de secretaria

El secretari general de la corporació, Dr. Frederic Mallol, va ser l’encarregat d’enumerar les diferents activitats a les que ha assistit la Junta de Govern, així com la Comissió Deontològica. A banda, també es va fer referència a que, de moment, només s’ha comunicat una agressió a un metge i el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), ha atès set nous casos. “Cal fer notar que hi ha hagut una davallada en el tractament per addiccions, no se n’ha produït cap cas”, va explicar el Dr. Mallol. El PAIMM és el programa que garanteix la cobertura sanitària del metge d’una manera confidencial, assegurant que els facultatius rebin l’assistència especialitzada necessària, s’afavoreixi la seva rehabilitació davant d’un trastorn mental o un addicció i d’aquesta manera, la pràctica de la medicina es faci en les millors condicions possibles per a la salut dels ciutadans.

Vocalia de metges jubilats

L’assemblea, que es va dur a terme a Tarragona i es va emetre per videoconferència a les seus de Reus i Tortosa, va seguir amb l’explicació de l’activitat de la vocalia de metges jubilats, que dirigeix el Dr. Jaume Fontanet. El vocal va enumerar les conferències i excursions que s’han fet els darrers mesos, destacant l’organització del seminari de preparació a la jubilació, que va ser un èxit, si considerem l’alt nombre d’inscripcions que va tenir. El Dr. Fontanet va assegurar que, donat l’interès, se’n farà una nova edició d’aquí a uns mesos. Dins el cicle cultural, una altra de les activitats que va presentar va ser el cicle de cinema clàssic, que omple mensualment la sala d’actes del Col·legi.

Àrea de comunicació

El Dr. Carlos López va fer un resum dels posicionaments i notes de premsa que ha difós la Junta de Govern de la corporació. “La nostra voluntat és apropar-nos al col·legiat, aconseguir més interacció”, va afegir. Això s’ha volgut assolir a través de la pàgina web del col·legi, les xarxes socials i el Galens Digital, el butlletí de notícies quinzenal que es va renovar fa tot just un any. “Entre les seccions més visitades de la pàgina web hi ha la borsa de treball, el directori col·legial i la bústia d’opinió col·legial”, va destacar. En aquest sentit, el vocal va animar als col·legiats a deixar comentaris o suggeriments. 

Aprovació del pressupost

Finalment, l’àrea de tresoreria va sotmetre a la consideració de l’Assemblea el pressupost de despeses i ingressos corresponent a l’exercici de 2018. La previsió dels comptes de l’exercici es van aprovar per la pràctica totalitat dels assistents, amb una abstenció i cap vot en contra.

Els ingressos pressupostats (1.283.450 €) provenen fonamentalment de les quotes col·legials (90%) així com per les vendes, serveis i subvencions de l’activitat col·legial.

Pel que fa a les despeses, arran la situació econòmica actual, i sanitària en particular, el Col·legi segueix amb la política de contenció pressupostària. Des de l’any 2006, i durant els següents exercicis s’ha mantingut l’import de la quota col·legial. L’increment de l’IPC des de l’any 2006 fins a l’actualitat ha estat al voltant del 23%, i aquest no s’ha vist reflexat a la quota.

Una quarta part del pressupost es destina a les despeses del programa de protecció social del Col·legi. És una despesa social, de solidaritat i sensibilitat col·legial, que es concreta en la concessió d’ajudes i prestacions delegades per la Fundació de l’OMC, reducció (metges joves, jubilats) i/o bonificació de quota (atur, baixa maternal, etc) i formació.