El passat 28 de març, a les 20 hores, va tenir lloc la primera assemblea de compromissaris ordinària de l’any. Una quarantena de delegats van assistir a aquest acte que es va celebrar a la seu de Tarragona i es va oferir per videoconferència a les delegacions de Reus i Tortosa.

La sessió va començar amb l’informe del president, que va detallar l’activitat col·legial dels darrers mesos, així com les línies de treball de la Junta de Govern. El Dr. Vizcarro va explicar que aquest mes d’abril la corporació compleix 120 anys de la seva fundació i que per aquest motiu, el Col·legi iniciarà un any d’activitats.  

A continuació, la responsable d’Adade Auditors, Marga Benito, va presentar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, així com el balanç de situació corresponent a l’exercici econòmic de 2017. Aquest informe va ser sotmès a votació pels delegats i aprovat per unanimitat.