• La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha comunicat al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya que aquestes negociacions no vulnerarien el dret de la competència i que, per tant, no seran objecte d’intervenció.
  • L’anunci és un pas important en el camí d’establir un marc negociador en què els professionals autònoms de la medicina privada puguin defensar davant les companyies unes retribucions dignes.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha confirmat al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) que les Directrius de la Comissió Europea sobre l’aplicació del dret de la competència de la Unió Europea als convenis col·lectius relatius a les condicions laborals de les persones que treballen per compte propi sense assalariats són aplicables als metges autònoms. A la pràctica, això implica obrir una porta a la negociació de convenis col·lectius entre els metges autònoms sense assalariats i les companyies asseguradores i/o grups hospitalaris, amb la garantia que no seran objecte d’intervenció per part de la Direcció de Competència, sempre que l’objectiu sigui millorar les condicions retributives dels professionals.

La reivindicació per disposar d’un marc de negociació que permeti als metges autònoms disposar d’eines per negociar les seves retribucions davant de les companyies ha estat una llarga lluita per part dels col·legis de metges catalans. Entre d’altres accions recents, els serveis jurídics del CCMC han treballat intensament el darrer any i mig per aportar arguments sòlids, tant a la Comissió Europea (CE) durant la fase d’elaboració de les Directrius, com, posteriorment, a la pròpia CNMC, que justifiquen la necessitat d’un marc de negociació col·lectiva. En concret, es van elaborar dos informes exhaustius que, finalment, han donat fruits i han contribuït a què es comenci a desencallar un problema que afecta més de 10.000 metges i metgesses catalans. Val a dir que les al·legacions aportades pels propis col·legiats han estat de gran valor en aquesta tasca.

Les Directrius de la CE descriuen les situacions en les quals han de trobar-se els professionals per tal de poder negociar de manera col·lectiva sense que això suposi una infracció del dret de la competència. Addicionalment, la CE també va decidir no intervenir en el cas de professionals sense assalariats que tinguin dificultats per influir en les seves condicions de treball a causa del desequilibri existent en el seu poder de negociació, com seria el dels metges autònoms davant de les companyies asseguradores.

Consulta i estudi de la CNMC

Paral·lelament, la CNMC té en marxa un estudi, que va iniciar prèvia consulta pública en la qual va participar activament el CCMC, que té com a objecte recollir informació i analitzar les condicions de competència en el sector de les assegurances i els serveis d’assistència sanitària a l’Estat espanyol, amb especial atenció a aspectes com la concentració de l’oferta, les diferències de poder negociador entre els diferents agents que intervenen al sector o la relació entre entitats asseguradores i prestadores de serveis sanitaris. A l’espera de les conclusions d’aquest estudi, el CCMC confia que aniran en la direcció de consolidar i, fins i tot, ampliar els marges que han de permetre a tot el col·lectiu de metges autònoms d’exercici lliure negociar unes condicions justes, tinguin o no assalariats.

Suport i assessorament dels col·legis catalans als professionals

El CCMC expressa la seva satisfacció davant la publicació d’aquests criteris per part de la CNMC, que permetran que els metges autònoms s’organitzin per tal de negociar de manera col·lectiva unes condicions justes davant les companyies asseguradores i els grups hospitalaris.

Per tal de facilitar l’organització dels professionals i perquè aquesta sigui al més operativa i eficaç possible, els col·legis oferiran assessorament i suport als seus col·legiats