Vetllar per la salut dels infants i adolescents, incrementar el professionalisme o la creació de les Primeres Jornades de Pediatria són alguns dels objectius que s’ha fixat aquesta secció.

Quins són els principals objectius que s’ha marcat aquesta secció?

Els principals objectius de la Secció de Pediatria del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT) són, a grans trets, els següents:

  1. Vetllar per la salut integral dels infants i dels adolescents.
  2. Incrementar el professionalisme dels col·legiats i les col·legiades que treballen en l’àmbit pediàtric.
  3. Potenciar el model col·laboratiu, multidisciplinari i multiprofessional.
  4. Ser assessors de la Junta de Govern del COMT quan aquesta ho requereixi i, que el COMT, a través de la Secció esdevingui referent en les institucions i organismes de l’Administració territorial en aspectes relacionats en la pràctica mèdica relacionada amb l’atenció infantojuvenil.
  5. Oferir-nos a la comunitat del nostre territori com a referents de la salut infantojuvenil.

Quin paper pot desenvolupar la secció de pediatria entre els especialistes?

La Secció de Pediatria del COMT neix amb la voluntat de ser transversal i d’incorporar col·legiats de diferents àmbits d’arreu del Camp de Tarragona i Les Terres de l’Ebre.

La Secció està oberta a tots els col·legiats que treballen en l`àmbit de la salut infantil, principalment pediatres, però també metges de família o psiquiatres ja sigui dins de l’atenció primària, en l’hospitalària, en l’exercici lliure i, sense oblidar, tant en l’empresa pública com en la privada.

Així mateix, la Secció pretén potenciar la col·laboració amb altres col·legis, societats i col·lectius tant professionals com socials del territori implicats en l’atenció als infants, com ara organismes educatius o associacions de pacients, entre d’altres.

Igualment, la secció té la voluntat de coordinar-se amb les diferents societats científiques amb representació al territori per tal de difondre les activitats formatives i científiques que es duen a terme a la demarcació de Tarragona. 

La Doctora Esteller és la presidenta de la secció de Pediatria del COMT

I per a la ciutadania, què pot suposar que el COMT tingui una secció de pediatria?

És un dels principals objectius de la Secció oferir-se a la comunitat ciutadana del nostre territori com a referents de la salut infantojuvenil i col·laborar amb els col·lectius socials.

A quines problemàtiques s’enfronten els/les pediatres i com pot ajudar aquesta secció?

D’una banda, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre engloben una àrea amb una marcada dispersió territorial dels professionals de la pediatria. En són exemple els pediatres i els metges de família que treballen en la salut infantil en els equips d’atenció primària a quilòmetres d’altres professionals o els professionals d’exercici lliure a les seves consultes, entre d’altres.

Creiem fonamental impulsar el fòrum de debat dels diferents aspectes relacionats amb la pràctica professional al nostre territori així com potenciar el model col·laboratiu multiprofessional i multidisciplinari a través de la coordinació, formació continuada, docència i recerca.

D’altra banda, al nostre territori s’engloben les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb els diferents proveïdors, altres institucions i organismes de l’Administració i diferents comissions i programes de salut infantojuvenil. Considerem que, a través de la Secció de Pediatria, cal recolzar que el COMT esdevingui referent en aquestes institucions i organismes en els aspectes relacionats amb la pràctica mèdica relacionada amb l’atenció infantojuvenil.

Amb aquestes línies de treball entorn aquestes problemàtiques, la Secció de Pediatria del COMT s’organitza per vetllar i ser referent de la salut dels infants i adolescents al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Quins beneficis pot obtenir un metge que formi part d’aquesta secció?

Per a un col·legiat que treballi en l’àmbit de la salut infantojuvenil, el fet de formar part de la Secció de Pediatria del COMT suposarà una millora tant en la pràctica professional individual com en xarxa, tot sentint que s’està treballant al territori i pel territori. 

L’aspecte formatiu és cabdal en la professió, com es plantegen implementar-lo?

Sí, és cabdal, per això són pilars de la Secció dur a terme i donar suport a activitats relacionades amb la formació continuada, coordinació, docència i recerca així com impulsar el fòrum de debat dels diferents aspectes relacionats amb la nostra pràctica professional.

La Doctora Franch és la vicepresidenta de la secció.

Quins projectes de futur a mitjà i llarg termini teniu?

Els principals projectes són posar en marxa la Secció i la seva implantació territorial en les àrees referides, impulsar les primeres Jornades de la Secció de Pediatra del COMT i donar suport a iniciatives relacionades amb la salut infantojuvenil, com una Escola de Pares.

Qui conforma l’equip de la secció?

L’equip es conforma gràcies als col·legiats adscrits a la Secció de Pediatria del COMT, eix vertebrador i fonamental.

Així mateix, com a secció del COMT, set col·legiats conformem la Junta Directiva per als pròxims quatre anys. Som professionals especialistes en pediatria i medicina familiar i comunitària que treballem en l’àmbit pediàtric tant en l’atenció primària com hospitalària i, en l’exercici lliure i tant en l’empresa pública com privada.

Som la Dra Neus Rodríguez Zaragoza (vocalia 3), la Dra. Pepa Gellida Royo (vocalia 2), el Dr. Jaume Miquel Salsas (vocalia 1), la Dra. Mireia Cid Ruiz (tresorera), la Dra. Patricia Lleixà Daga (secretària), la Dra. Silvia Franch Salvadó (vicepresident) i jo mateixa, la Dra. Maria Esteller Carceller (presidenta).

Tota la Junta, amb molta il·lusió i compromís, presentem la posada en marxa de la Secció de Pediatria del COMT i animem als col·legiats a formar-hi part.