"

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) convoca la III edició dels Premis Metges i Pacients a les millors iniciatives de professionals, institucions i associacions dins de l’àmbit de la salut i el sociosanitari des d’una perspectiva de la comunicació. Davant l’actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, aquesta tercera edició de reconeixerà en cadascuna de les categories la tasca realitzada davant del coronavirus.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer la tasca de professionals, organitzacions sanitàries i associacions de pacients que, a través del seu treball i la seva manera de comunicar-ho, han influït de manera positiva en la prevenció de la salut, l’assistència sanitària, l’ajuda als més desfavorits i en la conscienciació i sensibilització ciutadana en temes sociosanitaris.

A causa de la gran crisi provocada pel coronavirus que ha tornat a posar de manifest l’esforç, implicació i vocacions dels professionals sanitaris del nostre país, el CGCOM vol reconèixer de manera especial aquesta gran tasca amb una edició especial d’aquests premis que reconeguin el treball, tasca i implicació en la gestió i lluita enfront de la COVID-19.

 

Els Premis Metges i Pacients es distribueixen en vuit categories

I. Personalitat destacada en l’àmbit sanitari i la COVID-19: Aquesta categoria reconeix la tasca d’un professional que, a través de la seva trajectòria, sigui un referent en l’exercici de la Medicina, l’avenç científic, la bona pràctica clínica i hi hagi contribuït de manera rellevant en la millora de l’assistència sanitària o gestió de la pandèmia durant la crisi sanitària per COVID-19.
II. Tasca d’una institució / Organització Sanitària davant de la COVID-19: Aquesta categoria reconeix la tasca d’una institució o organització que hagi contribuït d’una manera destacada a la millora de l’assistència sanitària durant la pandèmia per COVID-19, així com hagi fomentat la salut de la població o hagi dut a terme accions en benefici de la investigació o conscienciació.
III. La tasca d’una Associació de Pacients davant la COVID-19: Aquesta categoria reconeix la tasca d’una associació de pacients que mitjançant el seu treball i accions hagi aconseguit traslladar a l’opinió pública i responsables polítics, les seves demandes i/o reivindicacions i conscienciar la societat en general sobre la seva situació en un context especialment difícil com la pandèmia per COVID-19.
IV. Millor Divulgador/a en temps de COVID-19: Aquest apartat reconeix la capacitat i habilitat d’un professional per divulgar i apropar a la població en general i, especialment, als pacients missatges relacionats amb el coronavirus, orientats a promoure la salut pública i oferir informació veraç i contrastada davant els riscos generats per les fake news en un moment crucial per a la informació sanitària i la propagació de rumors que posen en risc la salut pública.
V. Millor Tasca Humanitària Davant de la COVID-19: Aquest Reconeixement posa en valor aquelles accions o organitzacions que mitjançant els valors essencials de la medicina contribueixen d’una manera altruista a fomentar la salut dels més desfavorits, en un context marcat per la COVID -19, amb molts països sense recursos per fer front a aquesta nova pandèmia.
VI. Campanya en Xarxes Socials de Divulgació a Salut Davant la COVID-19: L’objectiu d’aquesta categoria és reconeixer l’originalitat, difusió, responsabilitat i abast de les accions de comunicació creades, adaptades i difoses en el llenguatge i característiques de les Xarxes Socials que hagin contribuït a fomentar la lluita contra la COVID-19, la responsabilitat i consciència ciutadana o la difusió d’informació veraç.
VII. Millor Acció Social Davant la COVID-19: Aquest reconeixement vol posar en valor aquelles accions d’institucions, organitzacions o ‘entitats que contribueixen a la Cohesió, la igualtat de drets i la justícia social, en temps d’especial vulnerabilitat social com ha estat l’epidèmia per COVID-19.
VIII. Iniciativa de Conscienciació i Sensibilització davant la COVID-19: Aquest reconeixement té per objecte destacar iniciatives que, d’una manera especial i rellevant, contribueixin a sensibilitzar o conscienciar sobre l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19, a través de qualsevol via de comunicació.

 

Terminis i candidatures

La corporació ja ha obert el termini per presentar les candidatures que finalitzarà el proper 30 de setembre de 2020. Els formularis d’inscripció s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça premiosmedicosypacientes@cgcom.es indicant en l’assumpte Premios Médicos y Pacientes 2020. Podran presentar candidatura als Premis Metges i Pacients 2020, en totes les categories qualsevol persona, institució o entitat pública o privada relacionada o no amb l’àmbit de la salut i el sociosanitari.