Entrevistem a la doctora Sílvia Franch, vicepresidenta de la Secció Col·legial de Pediatria, per a conèixer la importància de la músicoteràpia en el marc del Dia Mundial de l’infant prematur

Què és la musicoteràpia?

La musicoteràpia és l’ús de la música com ajuda per a determinats trastorns i disfuncions físiques, afavorint el benestar físic, mental i emocional. És considerada una disciplina científica.

Parteix de la idea que la música proporciona plaer, benestar, tranquil·litat i altres efectes emocionals agradables. A partir d’aquí, la musicoteràpia investiga i intenta descobrir solucions per tal de millorar la nostra salut de manera diferenciada d’altres solucions terapèutiques més convencionals.

Com es pot aplicar la musicoteràpia a les unitats neonatals?

La musicoteràpia es pot aplicar de diferents formes: activa, passiva i combinada. S’entén per musicoteràpia activa aquella que es realitza amb música en viu, utilitzant instruments i la propia veu.

A la musicoteràpia passiva s’utilitzen enregistraments de música clàssica, veus dels pares, etc.

Quan es fan servir totes dues parlem de musicoteràpia combinada. La forma més fàcil i reconeguda són les cançons de bressol.

Quins beneficis tenen els nadons davant l’ús de la musicoteràpia?

L’us de la música, ja sigui a través de la veu o d’instruments musicals els és molt beneficiosa; per exemple, s’ha estudiat com la musicoteràpia, redueix les apnees en els nadons pretermes.

Diversos estudis sobre musicoteràpia en les Unitats Neonatals, han aconseguit que els nadons ingressats, millorin els seus períodes de son, augmentin més ràpidament de pes i regulin millor la seva respiració i el seu sistema circulatori.

Aquests estudis també han conclòs que la musicoteràpia emmascara els sorolls molestos causats per les alarmes i els monitors de les Unitats; aquests sorolls, de forma diària, durant un llarg termini, en cervells en desenvolupament, causen alteracions psicocognitives nefastes de per vida; la musicoteràpia ajuda a pal·liar aquests efectes.

Hi ha molta incidència de nens prematurs a la nostra societat?

Als països desenvolupats, 1 de cada 10 nounats són prematurs; més de 6.000 prematurs/any a Catalunya; aquesta és una xifra elevadíssima.

Les Nacions Unides ha designat el dia 17 de novembre com el Dia mundial de l’infant prematur; l’objectiu és conscienciar a la societat sobre les peculiaritats d’aquests infants. Arribar al món abans d’hora pot donar molts problemes, tant en l’àmbit físic com psicoemocional i, per a prendre consciència, estem avui aquí.

Fins al 75% de la mortalitat neonatal i fins al 50% de la discapacitat infantil, tenen, com a única causa, la prematuritat.

Teniu alguna eina que us faci més fàcil la aplicació de la musicoteràpia a la vostra unitat?

Des de temps remots, la cançó de bressol ha estat un dels mètodes més útils per a calmar els nadons i afavorir el vincle mare/pare-nadó; és un instint innat. La cançó de bressol aconsegueix relaxar al nadó i induir el son. I no tan sols l’espècie humana, moltes mares del món animal, com els dofins o els porcs, també canten a les seves cries mentre les alimenten o les intenten calmar.

El fetus reconeix la veu materna ja a partir de les 24 setmanes de gestació i hi ha evidència científica que afirma que la teràpia musical pot produir canvis fisiològics favorables en el nadó; sobretot en aquells nounats malalts o prematurs.

A part disposem d’incubadores que porten un port USB on es pot posar música que poden triar els pares o els mateixos professionals; és una forma també de vincular els pares en les cures del seu nadó.

No és igual la música per a tots els nadons?

Cada nadó és diferent i en el procés hospitalari pateixen diferents etapes. Cada etapa de maduració pot requerir una música diferent com per exemple evitar les apnees del nadó no requerirà la mateixa música que la que necessitem per produir una sedonalgèsia enfront un estímul dolorós o la falta de son.

Com reaccionen els pares enfront aquestes teràpies?

Valoren molt positivament el fet de prendre part de la cura del seu fill i al mateix temps prenen protagonisme buscant la música amb la que el seu nen reacciona favorablement. Se senten part de la milloria del seu nadó. És importantíssim incloure a la família amb les cures del nadó. De vegades els pares de nadons malalts o prematurs es senten frustrats, havien creat unes expectatives que s’han trencat i necessiten ubicar-se en aquest nou viatge; d’una manera molt efectiva de poder-ho aconseguir, és fer-los participar de les cures que el seu nadó necessita, entre les que podem incloure la musicoteràpia. Per als pares són moments tensos i plens de por, la musicoteràpia també ofereix el seu efecte relaxant i acollidor als pares.

Per als nadons al terme i sans, també és aconsellable la musicoteràpia?

Doncs sí, la musicoteràpia és una manera de connectar amb el teu nadó, una forma més d’ajudar a crear un vincle paterno-filial saludable. Afavoreix la comunicació, la socialització i potencia el vincle entre el nadó i el seus cuidadors. També s’ha vist, que afavoreix l’adquisició del llenguatge.

Per a practicar la musicoteràpia amb nadons, cal saber de música?

No, tot i que l’eina principal és la música, no es necessita tenir coneixements musicals ni dominar cap instrument, ja que la música s’utilitza com un mitjà d’expressió.