El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya exigim celeritat en el nou Hospital Universitari Terres de l’Ebre, fi a la paràlisi de la Unitat Docent de Medicina i participació professional en la taula d’impuls del nou hospital

Després de 18 anys de retards, promeses incomplertes i projectes fallits, la situació del futur Hospital Universitari de les Terres de l’Ebre continua en un entorn d’incertesa i frustració. A dia d’avui, el Departament de salut ni tan sols disposa d’un solar sobre el qual construir el nou equipament. Esta manca de concreció, sumada a la llarga història de retards i promeses incomplertes, ha generat un sentiment d’indignació i desconfiança entre els professionals sanitaris i la ciutadania ebrenca.  Des dels col·legis reclamen a totes les administracions un compromís ferm amb la construcció del nou hospital. Aquest compromís s’ha de basar en un projecte concret, realista i viable, que s’hagi elaborat de manera transparent i amb la participació activa dels professionals i els agents socials del territori. El futur Hospital Universitari de les Terres de l’Ebre no pot ser un projecte més que es quedi en paper mullat. No podem permetre que la salut i el benestar dels ciutadans de l’Ebre continuïn sent menystinguts. Després de 18 anys de promeses, és hora d’exigir un hospital digne, modern i ben equipat que garanteixi una atenció sanitària de qualitat.

A més de la demora en la construcció del nou hospital, volem denunciar la paràlisi en que es troba la creació de la Unitat docent de medicina al campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.

La Unitat Docent de Medicina és una aspiració històrica dels metges de les Terres de l’Ebre. Anunciada el 2018, el projecte prometia millorar l’atenció sanitària, ajudar a la retenció de talent i impulsar l’economia local. Malgrat aquests potencials beneficis, avui en dia, la Unitat docent sembla més un somni frustrat que una realitat tangible. No hi ha un calendari clar per a la seva implementació, ni tan sols s’ha definit si la Unitat docent ha d’atendre alumnes de primer o segon cicle.

Aquesta manca de concreció genera incertesa i frustració entre la ciutadania i especialment entre els metges. És preocupant que la creació de la unitat es trobi en un punt mort. En un període similar, altres universitats catalanes han aconseguit obrir les seves facultats de medicina, mentre que a les Terres de l’Ebre no som capaços de tenir una unitat docent vinculada a la Facultat de Medicina de Reus. Un cop més, les Terres de l’Ebre es veuen relegades a un segon pla en qüestions d’estudis universitaris

És per això que exigim a la Generalitat de Catalunya que desbloquegi aquesta situació i que faci els tràmits pertinents per a la creació urgent de la Unitat Docent de Medicina.

Els col·legis professionals de les Terres de l’Ebre expressem el nostre malestar per l’exclusió de la Taula d’Impuls del Nou Hospital Universitari. Considerem que aquesta decisió incomprensible ignora el paper crucial que tenim els professionals sanitaris en la planificació i el disseny d’un hospital modern i eficient.

La nostra experiència i coneixement són imprescindibles per a garantir un projecte hospitalari de qualitat que satisfaci les necessitats reals del territori. Coneixem de primera mà les necessitats dels pacients, els reptes del dia a dia i els aspectes tècnics que ha de tenir en compte el projecte del futur hospital La nostra participació en la Taula d’Impuls és imprescindible per a evitar decisions errònies que no s’ajustin a les necessitats dels pacients ni a les dels professionals.

Davant d’aquesta situació, exigim la nostra incorporació a la Taula d’Impuls del Nou Hospital i que es tingui en compte  la veu dels professionals sanitaris que hi treballaran.

Aquest manifest elaborat pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya compta amb el suport de la Intercol·legial de Col·legis professionals de les Terres de l’Ebre.