A més, pacients que havien d’anar a Barcelona per a fer-se la prova diagnòstica ‘gammagrafia amb leucòcits marcats’ podran fer-la a l’hospital de Tarragona.

El passat dia 2 de maig de 2022 va entrar en funcionament la Radiofarmàcia de l’Àrea de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, un projecte de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), què forma part de la Direcció Clínica de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear IDI Tarragona. L’adequació de l’espai i l’equipament, permeten complir els estàndards de correcta preparació de radiofàrmacs sense la necessitat de dependre d’una radiofarmàcia externa, dels horaris i dels terminis d’una empresa subministradora. Per tant, l’Àrea de Medicina Nuclear adquireix l’autonomia necessària per poder realitzar quasi la pràctica totalitat de la cartera de serveis, sense necessitat de desplaçar als pacients a altres centres i poder donar resposta, de manera ràpida, a les exploracions urgents. Amb la nova Radiofarmàcia, pacients que anaven a Barcelona per fer-se la prova diagnòstica ‘gammagrafia amb leucòcits marcats’, podran fer-la a l’hospital de Tarragona.

Es tracta d’una remodelació dels espais que té una àrea per preparar els medicaments, habitualment fàrmacs pel diagnòstic de patologia oncològica i cardíaca. La preparació d’aquests fàrmacs, la realitza l’especialista en radiofarmàcia i l’equip de professionals tècnics superiors en diagnòstic per la imatge i medicina nuclear. Són fàrmacs que serveixen per realitzar proves diagnòstiques complementàries, i en alguns casos, teràpia metabòlica. La diferència de les proves de medicina nuclear amb les de radiologia, com poden ser les radiografies o el TC, és que la radiació no és externa, sinó interna a través de l’administració del radiofàrmac, fet què permet obtenir imatges funcionals segons l’òrgan o la patologia a estudiar.

La medicina nuclear té un ampli camp d’actuació essent habitual la seva aplicació en l’oncologia, la cardiologia, l’estudi de patologia infecciosa i osteomuscular i també en la pediatria. L’Àrea de Medicina Nuclear de l’Hospital Joan XXIII fa unes 5.000 proves a l’any i apropa la medicina nuclear, inclosa en el terciarisme, als ciutadans de les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, evitant al màxim el seu desplaçaments fora de la Regió Sanitària de referència.