L’objectiu és dotar la unitat de models que permetin l’entrenament de tècniques de diversa complexitat.

La Unitat de Simulació Clínica de la Fundació Hospital Joan XXIII ha donat un pas significatiu en l’àmbit de la formació mèdica del territori amb la incorporació de la tecnologia d’impressió 3D al seu programa de simulació clínica. La impressió 3D, també coneguda com a fabricació additiva, permet la creació d’objectes tridimensionals afegint material en capes successives. Aquesta innovació ha obert nous horitzons en la millora de la formació clínica i l’avenç de la pràctica mèdica a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

La impressió 3D s’ha començat a utilitzar en el programa de simulació clínica de la Fundació Hospital Joan XXIII amb la creació de models de laringe per a l’entrenament en procediments com la cricotirotomia o la traqueostomia. Aquesta tecnologia permetrà ampliar el ventall de models disponibles, com ossos temporals i ossos per a l’entrenament de la via intraòssia, entre d’altres aplicacions mèdiques.

Amb la incorporació d’aquesta tecnologia, la Unitat de Simulació Clínica engega un programa d’impressió 3D que té com a objectiu proporcionar a la Unitat models personalitzats que permetin l’entrenament en tècniques de diversa complexitat. Amb aquesta adquisició, es pretén oferir als professionals de la salut una eina innovadora per millorar les seves habilitats i conèixer a fons les tècniques mèdiques en un entorn segur i controlat.

Amb l’arribada de la impressió 3D a la formació clínica, la Unitat de Simulació Clínica de la Fundació Hospital Joan XXIII es consolida com a referent en la promoció de la innovació i la millora contínua de la pràctica mèdica a la regió del Camp de Tarragona. Aquest avenç permetrà als professionals de la salut beneficiar-se de models personalitzats i realistes, adaptats a les seves necessitats i alhora garantir una atenció de qualitat als pacients.