Aquesta unitat es va crear el 1987 i s’hi atenen tant pacients que arriben a la consulta per a la deshabituació del tabac com pacients fumadors hospitalitzats per altres motius

La Unitat de Tabaquisme de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha obtingut l’acreditació com a “Unitat Bàsica” per part de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que certifica la qualitat assistencial del servei i té una vigència de cinc anys. En el procés d’avaluació, un equip de la SEPAR ha acreditat que en l’atenció que es presta als pacients es compleixen 48 indicadors que tenen a veure tant amb la qualitat assistencial com amb l’activitat docent i de recerca que realitzen els professionals. L’acreditació també certifica que la unitat està liderada per una metgessa i una infermera especialitzades en tabaquisme, que s’hi ofereix una complerta cartera de serveis per atendre adequadament al pacient fumador i que compta amb protocols clínics que faciliten la coordinació entre l’Atenció Primària i l’Atenció Especialitzada.

D’aquesta manera, l’Hospital de Universitari Sant Joan de Reus es converteix en el quart centre de Catalunya en obtenir aquesta acreditació, que a hores d’ara també tenen l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de l’Hospital de Llobregat.

DESTACADA UnitatTabaquismeReus

La Unitat de Tabaquisme de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es va crear el 1987, sent aleshores una de les primeres unitats d’aquestes característiques a tot Catalunya, i l’any 2000 l’Hospital es va incorporar a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum obtenint la certificació de nivell d’argent, que es reacredita cada tres anys. Així doncs, la unitat té una experiència de més de trenta anys en l’atenció a les

persones amb addicció a la nicotina i s’hi atenen tant pacients que arriben a la consulta per a la deshabituació del tabac com pacients fumadors hospitalitzats per altres motius.

Per la seva part, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica és una societat científica que reuneix més de 5.700 professionals de la salut respiratòria a tot l’Estat, és a dir, la pràctica totalitat dels pneumòlegs, cirurgians toràcics i Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria. El seu objectiu és treballar en projectes científics que facin avançar la pneumologia i la cirurgia toràcica i dur a terme iniciatives sobre la salut respiratòria que repercuteixin positivament en la societat.