A més, l’informe destaca que les retallades directes que ha patit el sector sanitari des de l’any 2009 s’enfilen fins als més d’onze mil euros l’any (17,9%), que junt amb altres retallades indirectes, increments d’impostos, inflació i altres aspectes han suposat pèrdues de poder adquisitiu que superen el 20% en tots els casos i que en casos particulars superen el 35%, xifra que pot superar els 20.000 euros/any. En el cas concret de la transformació dels contractes, en contractacions precàries a temps parcial -75% o menys-, han superat el 50% per molts metges joves. Per aquest motiu, la vocalia d’atenció primària reclama un pacte d’Estat per la salut que incrementi el percentatge del PIB dedicat a la sanitat, com a mínim l’1%, i especialment en atenció primària. “Sinó serà molt difícil atendre l’increment de la despesa que suposa el creixement i l’envelliment de la població, l’expansió de la cartera de serveis i la necessària recuperació de les condicions de l’exercici de la professió”, afirma el text.

L’informe distingeix entre quatre tipus de metges d’atenció primària urbans, que representen als professionals a l’inici de la seva carrera –sense plaça fixa, exclusiva i sense exclusivitat-, en l’etapa mitjana de la carrera, propietari i amb 40 anys o més i en l’etapa final, propietari i amb uns 55 anys o més. Podeu consultar l’estudi complet aquí.

Pèrdua salarial dels metges d’hospital

Les diferències retributives també són significatives entre els metges d’hospital, tal i com demostra un estudi similar publicat pel centre d’estudis del Sindicat Mèdic de Granada. En aquest cas, la variació en la retribució bruta entre màxims i mínims pot arribar a superar els 1.600 euros al mes, en xifres absolutes, i més del 61%. En alguns casos, les diferències en la retribució neta també pot arribar a superar els 24.000 euros/any, com podeu observar aquí.

El text també destaca que entre l’any 2009 i el 2014, els metges d’hospital que no fan guàrdies han patit un conjunt de retallades que es tradueixen en la pèrdua directa de més de 8.000 euros/any (més del 12%), xifra molt superior a la de la resta de treballadors públics.