La vocalia de Metges en Formació de l’OMC ha emès un comunicat on reitera el seu rebuig a que s’involucri els metges residents en la cobertura de les absències dels adjunts. Aquestes pràctiques s’accentuen als serveis de salut durant l’estiu, davant “la suposada escassetat de professionals i cada vegada menor cobertura de les absències per les retallades”, exposa la vocal, Dra. Mónica Terán.

Com recull el manifest de la Vocalia, aquesta pràctica va en contra del caràcter especial de la residència que recull el RD 1146/2006 i que en el seu article 4, específicament, afirma, que la pràctica dels residents serà tutelada i avaluada, fet que no s’assegura en situacions on no es cobreixen les absències i augmenta la pressió assistencial.

Segons dicta el mateix article, el R.D. 1146/2006 pel qual es regula la relació laboral especial de residència per la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, des de la vocalia es recorda que la formació del resident es dirigirà a rebre una formació teòrico pràctica que permeti assolir els coneixements i la responsabilitat necessaris per l’exercici autònom en finalitzar la residència.

D’aquesta manera, la distribució de l’assistència es dirigirà a la formació i no a la planificació de les cobertures sanitàries, que en cap cas s’han de basar en els professionals en formació, ja que atempten contra la possibilitat de tutorització, posant en perill la formació i la qualitat assistencial.

Per tot això, les repetides situacions de manca de cobertura a l’estiu, “fan pensar en la necessitat d’un pla nacional que asseguri una assistència de qualitat i una previsió adequada”, conclou. Per llegir el manifest complet, prem aquí.