El primer borrador de “l’estudi comparatiu de les retribucions dels metges d’Atenció Primària a Espanya el 2014 i retallades des de 2009” posa de manifest l’increment de les diferències salarials entre els metges d’Atenció Primària i que les retallades efectuades per la crisis han estat molt importants. L’informe, que ha dut a terme la vocalia d’atenció primària de l’Organització Mèdica Col·legial, liderada per Vicente Matas, classifica els professionals en quatre tipus, en funció de si els metges es troben al començament de la seva carrera –amb o sense dedicació exclusiva-, a la meitat o al final. Aquest document és una avançament de l’informe, que es publicarà properament quan s’incorporin les aportacions per la seva millora.