Durant 2023 s’han notificat 215 agressions, sent el 74% d’aquestes a metgesses. L’Atenció Primària amb 120, és l’àmbit de treball que més en registra. Des del COMT recorden la importància de denunciar qualsevol mena d’agressió

Un any més, les xifres d’agressions il·lustren una tendència alcista: 159 metgesses i 56 metges van denunciar patir alguna mena d’agressió. En total, 215 agressions notificades durant el 2023 i que suposen un increment de gairebé del 10% amb relació el 2022, quan se’n van registrar 196.

La metgessa és la professional més agredida amb diferència. Suposen el 74% del total de les agressions i mentre que durant l’any 2022 se’n van produir 59, durant 2023 se n’han notificat 96. Destaca la franja d’edat dels 36 als 55 anys, amb 96 agressions en contraposició l’any 2022, quan se’n va comptabilitzar 59.

Jornada Agressions 2023_01

Pel que fa als àmbits de treball, l’Atenció Primària acumula el 56% de les agressions (120 agressions durant 2023 mentre que l’any anterior se’n van produir 101). L’àmbit hospitalari va registrar el 25% (93 agressions en 2022). 

És important destacar que no tan sols les agressions físiques són agressions. Els insults, les amenaces o les coaccions també estan tipificades com agressions i cal denunciar-les. En aquesta línia, les amenaces i les coaccions han estat les predominants amb un 54,4% (se n’han registrat 104 enfront de les 47 registrades el 2022). Destaca, però, les agressions de tipus lesió que van dirigides en un 89% de les vegades a dones.

Causes  i motius de les agressions

La discrepància amb l’atenció mèdica, els informes no d’acord amb les pretensions o el temps en ser atès (41, 27 i 16 agressions respectivament) són les principals causes d’agressió. No obstant això, tampoc es pot oblidar les discrepàncies personals o bé, el mal funcionament del centre.

Jornada Agressions 2023_02

Però què motiva a un pacient o al seu acompanyant, a dur a terme una agressió? Des del COMT s’han establert 3 grans blocs:

  • Factors depenents del pacient que es poden produir per la frustració o el descontentament de les persones o bé, per la manca efectiva de comunicació entre professional i usuari.
  • Factors depenents del professional com podrien ser el no establir expectatives realistes sobre els resultats del tractament o la manca d’empatia i comprensió cap a les preocupacions del pacient.
  • Factors propis del sistema com serien els recursos limitats de què es disposa, la manca de personal mèdic o les condicions laborals deficients.

Jornada Agressions 2023_03

La denúncia, cabdal per a visibilitzar el problema

El 75% dels agredits refereix haver rebut assessoria o suport per part de l’empresa i les denúncies rebudes al Cos de Mossos d’Esquadra per agressions ha passat de 2 el 2022, a 16 l’any passat. Malgrat això, des del COMT es demana que qualsevol professional que pateixi una agressió, ho comuniqui en el seu lloc de treball.

Jornada Agressions 2023_04

Cada proveïdor disposa un protocol d’actuació davant d’aquests casos.A més, el Col·legi de Metges disposa d’un botó de denúncia d’agressions al seu web que, des de la seva posada en marxa ha rebut més de 230 visites. Qualsevol col·legiada o col·legiat que sigui víctima d’una agressió, ha d’emplenar el formulari d’incidència i els serveis jurídics de la institució treballaran amb el professional per formalitzar la denúncia o, si s’escau, personar-se en el procediment judicial, assistint-hi fins a la finalització del procés amb sentència ferma.

Visualitza la jornada de nou aquí