El Codi infart és un protocol d’actuació urgent amb el què es redueix dràsticament el temps que transcorre des de la sospita d’un infart fins que s’inicia el seu tractament.

És vital que, davant l’aparició de dolor toràcic, el ciutadà truqui al 112 per activar al SEM.

L’Hospital Joan XXIII és el primer hospital amb major número de casos atesos a Catalunya (gairebé 600) l’any 2022.

Més de 900 professionals, 150 de forma presencial, han seguit la Jornada d’Actualització del CODI IAM (Infart Agut de Miocardi) celebrada, el divendres 24 de març de 2023, a l’Àrea de Gestió del Coneixement del Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona. El Codi infart o Codi IAM és un protocol d’actuació urgent amb el què es redueix dràsticament el temps que transcorre des de la sospita d’un infart fins que s’inicia el seu tractament.

Organitzada pel Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII i pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la jornada ha donat veu a pacients i ha fet un repàs de l’activitat i dels circuits de derivació per trobar accions de millora, en un procés d’evolució contínua, posant èmfasi en la coordinació de tots els actors que intervenen en la implementació del Codi infart, des del primer moment en què s’activa, fins a l’atenció hospitalària, passant per l’atenció que rep la persona afectada durant el trasllat sanitari.

Si es pateix un dolor al pit o una sensació de constricció de manera persistent, cal trucar immediatament al 112. D’aquesta manera, es posa en marxa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, ràpidament, envia una unitat de Suport Vital Avançat, ambulància o helicòpter medicalitzat, per fer-ne una valoració. Un cop realitzat el diagnòstic, la Central de Coordinació Sanitària del SEM activa el Codi infart i alerta a l’hospital de destí. D’aquesta manera, quan el pacient arriba a l’hospital, tant l’equip com el laboratori d’hemodinàmica estan preparats per practicar ràpidament un cateterisme, i aconseguir la desobstrucció de l’artèria afectada.

El sotscap territorial del SEM al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, Dr. Juan Antonio Escorcia, afirma que “la detecció precoç dels símptomes és clau en aquest tipus de patologia, així com l’activació ràpida del Codi per part dels professionals sanitaris, ja que es posa en marxa tot un procediment que és vital en les patologies com aquesta, temps-dependent.

L’anàlisi dels Codis infart mostren que s’obté el menor temps de resposta (des de la sospita de l’infart fins a l’inici del tractament), quan és el SEM qui activa el Codi. Per aquest motiu, “és molt important que, davant l’aparició de dolor toràcic, el ciutadà truqui al 112 i s’activi al SEM”, recorda el Dr. Escorcia.

Els pacients atesos a l’Hospital de referència mostren un alt grau de satisfacció en més del 97% de casos. El cap de Servei de Cardiologia de l’Hospital Joan XXIII, Dr. Alfredo Bardají, explica que la jornada ha servit “per actualitzar tota la informació disponible del Codi Infart, repassar tots els circuits de resposta i proposar accions de millora que ens permetin liderar l’atenció al pacient amb infart de miocardi a un dels centres amb més activitat de Catalunya, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona”.

EL Codi IAM (Infart Agut de Miocardi)

La cardiopatia isquèmica és una de les principals causes de mortalitat en la societat actual, i d’aquestes, majoritàriament, la síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST. El seu pronòstic depèn de la rapidesa en la seva detecció i el tractament de reperfusió, és a dir, de solucionar l’obstrucció de l’artèria afectada.

L’any 2005 es va iniciar l’elaboració d’estratègies de millora de l’atenció d’aquests pacients. L’any 2009, el Departament de Salut, el Sistema d’Emergències Mèdiques i la Societat Catalana de Cardiologia, van implantar el Codi IAM a tot Catalunya amb l’objectiu de definir un procediment d’actuació per reduir els temps d’atenció sanitària, incrementar els tractaments de reperfusió i disminuir la mortalitat i les seqüeles dels pacients.

L’any 2022, es van atendre a Catalunya un total de 4.206 Codis Infart, dels quals van ser atesos pel SEM el 36,52%, al domicili o en via pública. Del total de Codis Infart, 580 d’aquests (13.7%) van tenir com a destí l’Hospital Joan XXIII, essent així el primer hospital amb major número de casos atesos a Catalunya. L’edat mitjana d’aquests pacients és de 64 anys i el 72% van ser homes.