Hem reservat el 48.837. Si vols jugar al número del COMT, pots adquirir el teu dècim a l’Administració de Loteria número 18 (Avinguda Roma, 5 de Tarragona).