Les baixes laborals dels metges agredits, el canvi de lloc de treball per por, l’angoixa del professional agredit… Les conseqüències són la part oculta, silenciosa, però de patiment terrible en la vida d’un professional.

No n’hi ha prou amb la denúncia per part del metge agredit contra el seu agressor, ni dels judicis guanyats, ni les penes imposades al maltractador.

No n’hi ha prou, encara que sí que ajuden, com també ajuda de manera important considerar el metge, en l’exercici de la seva funció, com a autoritat pública.

Difondre aquest problema entre la ciutadania i generar-ne opinió pública en un dia determinat com avui, 18 de març de 2015, és una petició d’ajuda davant d’aquestes menyspreables accions.

Hem de seguir treballant per aconseguir que aquest reconeixement d’autoritat arribi tant als metges que treballen a la sanitat pública com els que ho fan a la privada.

Avui, 18 de març, volem recordar a tots els professionals que dia a dia són víctimes d’aquest successos i per això, lluïm el llaç daurat per demanar que no es produeixin més incidents d’aquestes característiques.

Per tot això, demanem:

Que s’apliquin totes les mesures necessàries per evitar que es produeixin aquestes situacions. STOP agressions.

Que es reforcin les mesures preventives i de protecció als professionals.

Que les agressions siguin considerades com a delicte contra l’autoritat, tant si els metges treballen al sistema públic com al privat.

Que les administracions sanitàries i les universitats es comprometin en la formació dels sanitaris per estar preparats davant d’aquestes situacions.

Que el registre nacional d’agressions a sanitaris compti amb sistemes de registre adequats i un mapa de riscos per conèixer amb precisió l’abast del problema.

Que les Administracions sanitàries sumin a les campanyes de violència de gènere, campanyes per a conscienciar a la societat de la “tolerància zero contra les agressions al professional sanitari”. Cal que la societat sigui conscient que els serveis sanitaris són un bé públic del que s’ha de tenir cura i fer ús d’una manera responsable.

Tarragona, 18 de març de 2015