Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
MELLADO & CARDONER PREVENCIÓ 2007 SL

CIF:
B43900612

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
ANTONIO MELLADO SALAZAR

Email:
mellado@melladocardoner.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
691 68 55 95

Especialitat – Especialidad:
MEDICINA DEL TREBALL

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Catalunya

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies del seu lloc de treball

Requisits – Requisitos:
Especialitat en Medicina del Treball

Condicions – Condiciones:
Jornada Completa
Contracte indefinit
Sou a convindre