Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Puig Ponsico

Email

gpuig.apms.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

687295195

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitparia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilanova i la Geltrú

Funcions - Funciones

-Funcions pròpies de l’ Atenció Primària de Salut

Requisits - Requisitos

-Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris) i títol especialista en Medicina Familiar i Comunitària

-Experiència aportada en l’àmbit de l’atenció primària i capacitat de treball en equip, ganes d’ aprendre i d’innovar.

Condicions - Condiciones

– Interinitat per Vacant per a Metge/ssa de Família

– Retribució salarial ICS

-Jornada completa

-Torn de treball lliscant

-Incorporació immediata

Com és l’Equip?

– Treball amb model UBA 2 ja implementada (infermeria i medicina comparteixen els mateixos usuaris amb una visió integral.

– Iniciem desplegament de model UBA 3 el mes d’ Abril (incorporem adnimistratiu de referència ala UBA) .

– Sóm un equip sanitari estructurat en 15 metges/esses i 15 infermers/eres , 4 TCAIS, 1 Treball Social , 1 Odontòloga, 1 Higienista Dental , 1 Fisioterapeuta , 1 Psicologa ( REBEC) i 1 Nutricionista, que treballem dins d¡ un mateix centre.

– Treballem dins el Model de Gestió Infermera de la Demanda implementat.

– Treballem en grups multidisplinars i comissions de treball

– Dins la Cartera de Serveis realitzem : infiltracions , Crioteràpia, MAPA , Doppler ITB , Espirometries.

– Treballem dins les següents Línies:

1. Qualitat i Seguretat del Pacient i Millora Contínua

2. Accessibilitat i Continuitat i Qualitat Assistencial

3. Treball Social i Atenció a la Comunitat

4. Innovació i Desenvolupament Professional