Es valorarà:

  • Experiència laboral com metge/essa en l’àmbit hospitalari.
  • Experiència laboral acreditada com a especialista en medicina interna.
  • Formació addicional específica per al lloc de treball.
  • Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina interna.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

  • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada)

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJ MA MI 04 20

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2020

Contacte: Noelia Sabaté

Telèfon: 977 310 300 Ext: 51330

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació