Amb el lema “Salut renal per a tots”, avui es commemora el Dia Mundial del ronyó. Els hàbits saludables i els controls mèdics són fonamentals per a evitar aquesta malaltia que ja està entre les 10 primeres causes de mortalitat al món.

Les malalties renals estan considerades l’epidèmia silenciosa del segle XXI. Es consideren epidèmia perquè any rere any augmenta la mortalitat i el nombre de persones afectades per aquesta mena de malalties. Avui, dia 10 de març se celebra el Dia Mundial del Ronyó amb el lema “Salut renal per a tots”.  

Es calcula que 1 de cada 10 adults al món pateixen una malaltia renal i la proporció, en les persones de més de 65 anys, és de 2 de cada 10 adults. Això suposa 54.400 persones amb malaltia renal de diferent grau al Camp de Tarragona. El risc de patir una malaltia renal és major en la població d’edat avançada, en les persones amb diabetis, amb hipertensió arterial, malalties cardiovasculars o obesitat. 

Pel que fa a la mortalitat, les malalties renals estan entre les 10 primeres causes de mort al món i es calcula que, d’aquí a uns 20 anys, ja estaran entre les 5 primeres causes de mortalitat. 

Però, per què se’n diu epidèmia silenciosa? La malaltia renal dona pocs símptomes excepte en fases molt avançades i el nivell de coneixement de la importància dels ronyons i de les malalties renals és més baix que altres òrgans com ara el cor o el cervell. Per aquest motiu, és important conèixer la malaltia renal i els mètodes de prevenció.

Què podem fer per a mantenir la salut dels nostres ronyons? Les vuit mesures més recomanades són: 

  • mantenir-se en forma i actiu
  • control regular dels nivells de glucosa en sang
  • control de la pressió arterial
  • menjar saludablement i mantenir el pes
  • beure líquids saludables
  • no fumar
  • no automedicar-se
  • controlar la funció renal

Aquestes mesures són fonamentals en la prevenció de la malaltia renal i també per fer un diagnòstic precoç. El seguiment, un cop fet el diagnòstic amb una anàlisi de sang i orina, es fa segons els casos, des de l’Atenció Primària o des del Servei de Nefrologia. Per tal d’alentir la pèrdua de funció dels ronyons, és vital la promoció i manteniment de les vuit mesures afavoridores de la salut renal. En alguns casos i segons la causa de la malaltia renal, s’afegeixen tractaments més específics. Si cal substituir la funció dels ronyons quan aquests ja funcionen molt poc, es disposa del trasplantament renal i de les diferents modalitats de diàlisi a domicili o en un centre. 

En la consulta de malaltia renal crònica avançada del servei de nefrologia s’informa de totes les opcions i s’acompanya al pacient en el procés de decisió. La disponibilitat de totes les opcions, la informació i la decisió compartida ajuda a què la vida de la persona amb malaltia renal canviï el menys possible. Cal recordar que, perquè la malaltia renal crònica no ens canviï la vida, el primer que cal fer és tenir un estil de vida saludable per preservar la salut renal.