S’ofereix:

Lloc de feina per a metge d’Atenció Primària

Es requereix: 

Metge valorable: experiència en atenció primària, medicina interna hospitalària, UCI, Urgències.

Activitat a desenvolupar:

  • Atenció Domiciliària
  • Consultes Sanitàries
  • Cobertura d’eventos de Risc previsible

Dades d’interès:

 

CIF:  B40514382 CIF (VALAMBULANCIAS SL)

Contracte:

Obra i servei (Flexible amb d’altres treballs)

Contacte:

Jordi Castellà: +34 669 88 93 28

comercial@sesvalencia.es