Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Formació addicional (cursos d’especialització, mestratges, seminaris, jornades i mòduls).
 • Formació en Suficiència investigadora o equivalent.
 • Capacitat i experiència professional en epidemiologia, salut pública i medicina preventiva.
 • Coneixement d’altres idiomes (anglès…).
 • Coneixements avançats d’informàtica relacionats amb el lloc de treball.
 • Vocació investigadora i docent.
 • Permís de conduir B1 i vehicle propi.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau en Ciències Biomèdiques.
 • Titulacions expedides per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologades pel Ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Oferim:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa.
 • Incorporació immediata.
 • Possibilitat de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Adscripció a sistemes de desenvolupament professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR SEPC 09 20

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de setembre del 2020

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 977 312 228

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació