Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF:
Q4300351F

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977308512

Especialitat – Especialidad:
METGE/ESSA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Experiència laboral acreditada com metge/essa en unitat de deteriorament cognitiu/demències.
• Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social.
• Formació en trastorns cognitius i de demència (indicant hores).
• Formació addicional i específica pel lloc de treball (indicant hores).
• Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
• Activitat científica i docent.
• Coneixements d’ofimàtica.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Requisits – Requisitos:
• Titulació de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia.
• Coneixements del català parlat i escrit
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S'ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se en la “Borsa de treball EDP REUS”, introduint totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA UD 02 22

Termini de presentació de sol•licituds: 20 de febrer de 2022