Funcions: Consulta especialitzada de Neurologia, hospitalització i exploracions complementàries.

Requisits: Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina i d’especialista en Neurologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

  • Projecte en consorci hospitalari d’àmbit comarcal, amb formació continuada i carrera professional. Facilitats per l’assistència a congressos i jornades, i el desenvolupament de projectes d’investigació i docència.
  • Contractació laboral d’interinitat pendent de convocatòria.
  • Retribució salarial segons conveni SISCAT.
  • Jornada completa: 1688 hores anuals.
  • Incorporació immediata.

Altres dades d’interès: El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú).

Contacte: Elena Novo

Telèfon: 938 960 025

Email: rhseleccio@csg.cat

Arxiu PDF amb tota la informació