Amb l’objectiu de ser sostenibles i adaptant-nos a les polítiques de reutilització de materials, us oferim la possibilitat d’adquirir part del mobiliari i equipaments de la Delegació de Tortosa sense cap cost.

A continuació disposeu d’un llistat del material que podeu adquirir sense cap cost, tan sols us haureu de fer responsables de la recollida.

Interessats enviar correu a comtdtortosa@comt.cat

– 1 Màquina d’escriure.