El COMT informa dels nous horaris d’atenció al públic després de l’aprovació del Reial Decret-llei 9/2020, del 27 de març, per el qual s’adopten mersures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.