El Diari Oficial de la Generalitat publica la resolució SLT/2642/2017 per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de personal estatutari de tots els grups professionals de l’àrea funcional sanitària i de l’àrea funcional de gestió i serveis de l’Institut Català de la Salut.

Les sol·licituds per presentar el primer, segon, tercer o quart nivell de carrera professional es poden presentar des del dia 1 i fins al 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de formalitzar i registrar exclusivament per via telemàtica mitjançant el mòdul de “carrera professional” de l’aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH). És imprescindible estar registrat a l’SGRH per poder fer la sol·licitud. En cas de no estar-hi registrat, caldrà donar-se d’alta com a nou usuari.