A partir del 14 de setembre de 2020
Fundación para la Formación de la OMC
Online
 

A través d’aquest curs sintètic i de durada limitada, vam intentar concentrar els elements fonamentals de la bona praxi clínica i humana, que projecten el concepte de professionalisme mèdic en el nostre quefer professional.

La informació, i l’accés a la mateixa, la trobaran en aquesta adreça: https://www.ffomc.org/AtencionFinalVida