METODOLOGIA DEL CURS

Aquest és un curs obert, a distància i autoadministrat. Està obert durant tot un any, i podrà cursar-se en el moment que desitgi el participant. L’estudiant accedeix a un Campus Virtual, on s’allotgen tots els materials i instruments docents, sent particularment importants les Unitats Didàctiques per a lectura i estudi.

Els materials docents han estat preparats per a una fàcil comprensió i en una seqüència pedagògica que permet anar avançant d’acord a el temps disponible. Quan l’alumne consideri que està preparat, pot realitzar l’avaluació; després de superar-la i fer l’enquesta de satisfacció, podrà descarregar-se el certificat-diploma amb els crèdits corresponents.

Al Campus Virtual també hi ha disponible un Fòrum de Consultes i Tutories per a preguntes o dubtes sobre els continguts docents o sobre qualsevol altra qüestió relativa a la gestió de el curs.

 

Programa i inscripció