Des del CatSalut s’ha habilitat i subvencionat la formació sobre el “Maneig del malalt semicrític i crític per la Covid-19” (nivell usuari/ària) amb l’objectiu de desenvolupar i promoure una pràctica assistencial segura en el pacient COVID-19, basada en la millor evidència disponible, mitjançant l’adquisició dels fonaments clínics sobre la COVID-19 i posterior millora de competències dels/de les professionals implicats/ades.

Com sabeu, en aquests moments torna a haver un important increment de pacients per COVID-19 ingressats en els centres/entitats i a les UCIs i és important disposar del major nombre de professionals preparats per fer-ne front. En aquest sentit, la formació dels/de les professionals sanitaris/àries i els seus coneixements específics sobre com abordar als/a les pacients i en concret aquells/es més greus que presenten la COVID-19 és un element crític. Donat que aquesta formació va adreçada a professionals (metges/esses, infermers/es) que han de tenir cura d’aquest tipus de pacient, millorar els seus coneixements pot redundar en la seguretat dels/de les professionals, dels/les pacients, així com garantir el contínuum assistencial.

Per aquest motiu, creiem que és metges/esses i infermers/es (incloent a residents) que per les circumstàncies de la pandèmia:

· Tindran contacte directe en el maneig de pacients crítics i semi crítics per covid.

· S’incorporen a una unitat de cures intensives en la que participaran en el procés assistencial del/de la pacient i requereixen ampliar els seus coneixements en malalts crítics i semicrítics covid.

El curs és online, té una durada d’unes 35h aprox. i restarà actiu fins el 31 de març. Per a facilitar un major coneixement dels continguts us adjuntem el programa, que segur serà d’utilitat per animar els/ les professionals a realitzar-lo.

Pels que vulguin inscriure’s de forma totalment gratuïta, recomanem que parlin amb el departament de Formació/RRHH de la seva Entitat i/o que ens facin arribar un correu a la Gerència de Professionals del Servei Català de la Salut (gp.talent@catsalut.cat) amb el següent contingut:

Tema: “Maneig del malalt semicrític i crític per la Covid-19”.

Nom:

Cognoms:

Correu electrònic:

Professió: (metge/essa o infermer/a)

Entitat/organització en la que treballes:

 

Per a qualsevol dubte o aclariment la persona de contacte és la Nina Sastre gp.talent@catsalut.cat