9, 10, 16 i 17 de desembre de 2020
www.promede.com
Online

 

En el nostre departament de Docència, impartirem els dies 9, 10, 16 i 17 de desembre 2020, el Curs de “RECLAMACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA” enfocat a Professionals Sanitaris que té com objectius conèixer les diferents vies de reclamació, els motius i els criteris bàsics de responsabilitat. El considerem com una eina útil i necessària en el dia a dia de tot Professional Sanitari.

La seva modalitat serà mitjançant Plataforma Zoom.

Més informació i inscripcions:
https://promede.com/blog/cursos-formacion/reclamaciones-en-materia-profesional-sanitaria-9-17-de-diciembre/