Descripció

Nombrosos estudis alerten que la residència és un període que pot comportar un alt nivell d’estrès. Depenent dels factors ambientals i de la vulnerabilitat personal que hi conflueixin, l’equilibri psicològic del resident i el seu procés formatiu poden quedar afectats.

El tutor, com a professional que és a prop del resident i responsable de seguir el seu procés d’aprenentatge, sovint és receptor dels seus problemes i inquietuds i es planteja quina actitud ha de prendre i com ha d’actuar. En alguns casos la valoració de la situació i la presa de decisions no és senzilla i, fins i tot, pot sobrepassar el seu àmbit competencial.

Aquest curs s’ofereix gratuïtament als residents dels centres docents del SISCAT en el marc del conveni entre el Departament de Salut, Fundació Galatea i Almirall.

Els residents de fora de Catalunya també poden accedir gràcies al conveni entre la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, Fundació Galatea y Almirall.

 

https://www.ifmil.com/ca/inscripcio/94674