Curs 2020/2021
Universitat de València
 

 

OBJECTIUS DEL CURS

Comptar amb una formació i perfeccionament dels professionals que ja treballen o pretenen fer-ho com a forenses, tant d’Espanya com de l’àrea iberoamericana, és un dels objectius principals del Màster Propi en Ciències Forenses. Per a això s’ofereix l’actualització dels coneixements en l’àrea de les ciències forenses, on s’uneix la part científica amb l’aplicació pràctica. A més, mitjançant l’avaluació realitzada, es tindrà informació addicional sobre la qualitat de les organitzacions dedicades a la investigació forense dels diferents països, de manera que puguen dedicar-se les manques existents i oferir solucions adequades.

El Màster Propi en Ciències Forense reuneix matèries implicades en l’àrea com: prova pericial, medicina forense, biologia forense, química forense, estudi de petjades, toxicologia forense, antropologia forense, física forense, informàtica forense, estudie forense de documents i psicologia forense.

Avantatges de cursar el Màster Propi en Ciències Forenses:

  1. Gràcies a la seua modalitat online, és totalment compatible amb l’activitat professional, a més permet la flexibilitat horària, treball continuat amb fòrums, tutories, discussió de casos i l’aportació dels últims treballs publicats en cada matèria.
  2. A més, permet un enriquiment per part dels estudiants del màster, provinents de diferents latituds i fins i tot molt allunyats geogràficament, ja que aporten les seues experiències, la qual cosa resulta d’indubtable valor per a tots els participants.

 

Tipus de curs: Màster Propi

Nombre de crèdits: 63.00 Crèdits ECTS

Matrícula: 

Requisits d’accés: Llicenciats o Graduats en Ciències (Biològiques, Química, Bioquímica, Física, Matemàtiques…) Dret, Criminologia o Psicologia, Medicina, Infermeria o Periodisme. Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb titulació universitaria.

Modalitat: On-line 

 
DIRECCIÓ

Organitzador: Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

Direcció: Ana María Castelló Ponce. Contratado Doctor. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de lAlimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València. 
José Almirall. Professor Dep. of Chemistry and Biochemistry. Director International Forensic Research Institute. Florida Internacional University (EEUU).

 
MÉS INFORMACIÓ

Per obtenir més informació del màster poden accedir a: https://postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/home.htm