El metge MIR té una relació especial des del punt de vista laboral, atès que està obligat a rebre una formació i a prestar una feina. El RD 1146/2006, de 6 d’octubre, regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, i el RD 183/2008 regula la formació, amb un doble objectiu: avançar en la implantació del model general de formació sanitària especialitzada dissenyat per l’esmentada llei i, de l’altra, potenciar les estructures docents (incloent unitats docents, que són els òrgans que intervenen en la supervisió i l’organització dels períodes formatius pel sistema de residència).

El Reial Decret 183/2008, donada la major flexibilitat per les pròpies competències de les CCAA per continuar amb el prestigi de el sistema formatiu, ha portat finalment a una falta d’homogeneïtat en l’aplicació d’aquest Reial decret en el territori espanyol. En aquests últims mesos han tingut lloc diverses convocatòries de vaga per part dels metges residents de diferents Unitats Docents, com a manera de reivindicar una formació sanitària especialitzada que compleixi amb la normativa vigent i que asseguri una atenció sanitària de qualitat.

A més, s’ha sumat la recent notícia d’una mèdica resident que ha estat condemnada quan era R1. Aquest escenari ens porta a plantejar-nos una sèrie de preguntes: Està la formació MIR en crisis? Hi ha un bon compliment de la legislació en matèria de residents? Es compleix la normativa per garantir la bona formació de l’metge intern resident a Espanya?

Davant d’aquesta situació, la Secció de Metges Joves i Promoció d’Ocupació de Consell General de Col·legis Oficials de Metges, com a màxima representant nacional del col·lectiu MIR, es planteja la necessitat de donar cabuda en un fòrum als diferents agents d’aquesta formació sanitària especialitzada per a que, abordant els aspectes més importants, traguem unes conclusions que constitueixin unes lliçons apreses.

En aquestes jornades es comptarà amb la participació dels diversos actors involucrats en la formació sanitària especialitzada per analitzar quins factors han influït, quines vies d’actuació s’han seguit, i què ha fallat en el sistema. Aquesta anàlisi ens permetrà aprendre dels errors comesos i treballar de forma conjunta en el professionalisme com a principal agent de preservació de la salut i dels requisits de qualitat i eficiència de la seva pràctica, la suficiència assistencial i el manteniment dels
principis ètics.

DATA: 28 abril 2021, DE 19.00 a 20.30 H.

Esdeveniment retransmès per videoconferència a través del canal YouTube de la FFOMC:

https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ