L’any 2002, l’Organització Mèdica Col·legial (OMC), amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i Consum, va posar en marxa un singular projecte d’informació i formació activa als professionals sanitaris a través de les Guies de Bona Pràctica Clínica, dirigides fonamentalment als metges d’Atenció Primària, i les Guies d’Evidència, destinades als professionals d’Atenció Hospitalària. Durant més de 10 anys, gairebé un centenar d’aquestes guies s’han posat a la disposició dels professionals sanitaris, abastant la pràctica totalitat de les àrees clíniques i dels diagnòstics més prevalents en els diferents nivells assistencials.

En 2022, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya (CGCOM) continua la seva tasca encaminada a proporcionar eines útils per als professionals. En aquest cas, a través de la Fundació per a la Formació (FFOMC), proporcionant documents per a la presa de decisions a través de les pautes de actuació i seguiment (PAS), una sèrie de publicacions la finalitat de les quals és impulsar el pas d’una pràctica centrada en la malaltia a l’atenció centrada en el malalt, la qual té en compte no sols la consulta, sinó també la continuïtat de l’assistència i el seguiment del pacient.

Els continguts científics seran elaborats per experts en cada matèria, a partir de la millor informació disponible en la bibliografia actual i seguint la metodologia de revisió crítica de literatura científica. Al mateix temps, es redactaran de manera senzilla, pràctica i didàctica, a fi de complir la seva doble missió, informativa i formativa.

Els continguts científics són elaborats per experts en cada matèria, a partir de la millor informació disponible en la bibliografia actual i seguint la metodologia de revisió crítica de literatura científica.

Els objectius d’aquesta PAS són:

Definir correctament el dolor lumbar i cervical d’acord amb la nomenclatura internacional. Descriure les principals característiques de cadascun dels perfils clínics del dolor. Exposar les principals causes que condicionen dolor lumbar i cervical, així com els seus principals característiques.