Funcions:

Melt Group selecciona per Important Grup Hospitalari un Metge Especialista en Pediatria per un dels seus hospitals a Mallorca.

Imprescindible especialitat via MIR o Homologada de Pediatria, a l’almenys 2 anys d’experiència professional en àrea d’Urgències i disponibilitat per residir a Mallorca.

Responsabilitats principals

1.- Proporcionar l’atenció, assistència i promoció de la salut als pacients de centre reflectint una excel·lent professionalitat en els serveis proporcionats.
2.- Dur a terme la deguda confecció de les històries clíniques dels pacients assistits i hospitalitzats corresponents al seu servei vetllant perquè el diagnòstic i tractament sigui el correcte en cada cas i que s’hagi dut a terme segons les pautes establertes.
3.-. Realitzar tots els procediments administratius que procedeixin (informes d’altes, històries clíniques, etc.) de manera que s’asseguri que tots els processos assistencials estan correctament documentats i actualitzats.
4.- Col·laborar en la supervisió i coordinació de l’exercici de les funcions corresponents als llocs que li estiguin subordinats assegurant que s’assoleixen els estàndards de qualitat i eficiència definits per a un excel·lent servei integral als pacients.
5.- Proporcionar informació mèdica a familiars i/o pacients de manera respectuosa i educat reflectint una imatge professional i responsable de centre.

S’ofereix:

  • Contracte laboral de caràcter indefinit.
  • Jornada completa de 40 hores setmanals.
  • Molt atractiva remuneració, per sobre de la mitjana de l’mercat. A negociar segons vàlua de l’professional
  • Sistema de treball amb flexibilitat horària.
  • Pla de carrera professional i Pla de Formació contínua per part de l’empresa.

Requisits:

– Llicenciatura o Grau en Medicina
– Especialitat via MIR o Homologada

Dades d’interés:

Persona de contacte:

Daniel Lorenzo

Telèfon:

969 19 29 22

E-mail:

Daniel.lorenzo@meltgroup.com

Arxiu PDF amb tota la informació