El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha tractat de nou la posició a prendre sobre la polèmica que periòdicament susciten les declaracions antivacunació de determinats professionals. Per això el CCMC fa pública la seva posició:

1.- L’eficàcia de les vacunes sistemàtiques està sobradament demostrada, així com el seu benefici per a la salut pública. Aquesta és una qüestió d’evidència científica irrefutable, no susceptible a interpretacions alternatives de base ideològica no demostrables.

2.- Les vacunes sistemàtiques són molt segures. Els efectes secundaris freqüents són lleus (febrícula i reacció local) i els efectes secundaris més greus són excepcionals. La relació benefici/risc és altament positiva. Maximitzar aquests casos excepcionals i parlar d’efectes secundaris a llarg termini no demostrats és desinformar i crear alarma social.

3.- A banda del debat sobre la conveniència o no de l’obligatorietat de la vacunació sistemàtica, cal recordar que la llibertat individual per prendre decisions s’ha de qüestionar quan aquestes decisions afecten als interessos i a la salut de tercers, com succeeix amb la decisió dels pares de no vacunar als fills menors d’edat, la qual cosa pot afectar a la pròpia salut dels fills i a la seguretat de la resta de la població.

4.- El fet de justificar l’actitud antivacunes en base als interessos econòmics que pot haver-hi en el seu entorn no és un argument que pugui, sota cap concepte, invalidar la científicament demostrada eficàcia de les vacunes sistemàtiques. Però si el que es vol dir amb aquest argument és que els metges que recomanen aquestes vacunacions – la immensa majoria – actuen sota pressió comercial, s’està insinuant que aquesta immensa majoria de metges son ineptes o corruptes. Això no solament és crear alarma social totalment injustificada, sinó que, dit per un metge, és una vulneració de les normes de Deontologia.

5.- Cal recordar que el deure dels metges, basat en l’ètica mèdica i reflectit així en el Codi de Deontologia en diversos articles, obliga a una lleialtat envers les persones, a emprar tots els mitjans necessaris i disponibles per preservar la seva salut, i a no emprar procediments, ni prescriure medicaments ni fer recomanacions que no estiguin basades en l’evidència científica o en l’eficàcia clínica, encara que el pacient hi consenti. El contrari seria maleficència.

6.- El CCMC considera que els companys metges que, públicament o en exercici de la professió, desaconsellen les vacunacions sistemàtiques, sense la concurrència de contraindicació justificada, vulneren les normes del Codi de Deontologia i, per tant, podrien ser sancionats per infracció de les normes professionals.