La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocat una jornada de protesta per al proper dia 21 de març consistent en la celebració d’una manifestació a Madrid, per la defensa d’un seguit de reivindicacions en les condicions laborals dels metges.

La Junta de Govern del COMT comparteix la majoria de les reivindicacions que es plantegen en aquesta jornada, com són:

  1. la recuperació de la jornada laboral de 35 hores,
  2. l’equiparació de les carreres professionals entre CCAA,
  3. la convocatòria de OPEs i concursos de trasllats,
  4. l’equiparació del nombre de places MIR al de graduats de les facultats de medicina i
  5. la garantia de la titulació dels metges que exerceixen en el SNS.

Així mateix la Junta de govern del COMT dóna suport a la petició de Metges de Catalunya de demanar una taula de negociació especifica mèdica que permeti acordar i millorar les condicions laborals i retributives pròpies de tots els metges i metgesses del sistema sanitari públic.