El Programa de Protecció Social vol promoure el benestar i la qualitat de vida dels metges i llurs famílies especialment davant de qualsevol contingència que posi en qüestió la seva autonomia personal i familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut i/o socials.

Una treballadora social ofereix un assessorament personalitzat i confidencial, i recomana les opcions més adients en cada cas d’entre una àmplia oferta de serveis d’alt nivell. Aquestes opcions s’ofereixen en unes condicions preferents per al col·lectiu mèdic i llurs familiars.