11 d’abril de 2019
Auditori Pau Casals
Sant Salvador (Comarruga)

 

Objectiu

La Comissió de Formació Mèdica de la Xarxa Sanitària i Social de Sta Tecla es planteja com a  principal objectiu millorar el coneixement clínic i potenciar l’equip d’Atenció Primària com eix central i gestor final en l’atenció al pacient, dins  el model sanitari català.

Per aquest motiu es vol iniciar aquest  any la Primera Jornada de Casos Clínics en AP, amb la finalitat  de traslladar experiències en la detecció de casos clínics que s’inicien des de la consulta del metge de família, i que, moltes vegades amb la formació adquirida durant la residencia MIR i la pròpia experiència en la consulta diària, podrien ser resolts en el primer nivell assistencial.

Es vol potenciar els casos clínics com instrument per aprendre, per integrar-nos i motivar-nos en la nostra professió mèdica.

 

Normativa

Els casos clínics han de ser inèdits i no haver estat presentats prèviament en cap congrés.

Es podran presentar de manera individual o amb altres companys (infermeres, metges, treballador social, psicòlegs AP,metge i infermeres de l’àmbit hospitalari i sociosanitari…. ).

El nombre màxim d’ autors per cas clínic és de 4, essent un d’ells metge de família. En el cas de les ABS docents, els metges residents es poden presentar però sempre  acompanyant a un adjunt.

S’ acceptaran màxim 3 casos per autor.

El resum del cas clínic s’ha d’enviar amb format word,  lletra arial 12pt i  amb un màxim de 350 paraules. Ha de contenir els següents apartats:

 • Títol
 • Autors: nom i cognoms, email de contacte, i s’ha de subratllar l’autor que farà l’ exposició oral en cas de ser seleccionat
 • ABS ( a la resta del resum no pot haver referències al lloc de procedència del cas clínic )
 • Anamnesi
 • Exploració física
 • Proves complementàries/ Interconsultes
 • Diagnòstic i diagnòstic diferencial
 • Discussió
 • Bibliografia (queda exclosa en el recompte màxim de paraules)

Data límit de lliurament:  20 de març de 2019 fins les 23:55 hores

Mail de contacte per enviar els abstracts: jornadacasosap@xarxatecla.cat

De tots els casos presentats, el Comitè Científic, seleccionarà els 15 millors casos clínics per a exposició oral el dia de la Jornada (temps d’exposició per cas: 10 minuts).

El dia de la Jornada, desprès de l’ exposició oral, el Comitè Científic, escollirà els 3 millors casos clínics que optaran a premi, amb una  dotació econòmica.

 • Primer premi: 1500
 • Segon premi: 1000
 • Tercer premi: 500

Qualsevol dubte que sorgeixi us podeu adreçar a l’email :  marenas@xarxatecla.cat