A la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ja és possible realitzar el tràmit per a la inscripció dels residents de l’últim any que tinguin previst finalitzar el seu període de formació com a especialistes en Ciències de la Salut a partir de maig de 2017 amb avaluació positiva.

D’acord amb l’establert en l’Ordre ECD/855/2014, de 23 de maig, pel qual es regula el procediment per a l’obtenció de l’ordre de concessió i l’expedició de títols d’Especialista en Ciències de la Salut i s’estableix l’obligatorietat de comunicació a través dels mitjans per als interessats en els mateixos, aquest tràmit es realitza a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

D’aquesta manera, els nous especialistes hauran de sol·licitar l’Ordre de Concessió del seu títol d’especialista per via electrònica, poden fer ús del servei en qualsevol moment i des de qualsevol punt d’accés amb connexió a internet.

Per això, és necessari que, prèviament, cada interessat que hagi finalitzat o estigui a punt de finalitzar, a partir de maig de 2017, la seva formació d’especialista accedeixi a la Seu Electrònica del MECD en la següent adreça:

www.mecd.gob.es/r/especialistas

En aquesta adreça, podrà iniciar la tramitació donant-se, en primer lloc, d’alta com a usuari de la Seu Electrònica. A partir d’aquest moment, podrà anar omplint els camps del formulari que s’aniran sol·licitant en pantalla. Posteriorment, podrà consultar en qualsevol moment l’estat de la seva sol·licitud.

El Servei d’Especialitats de la Subdirecció General de Títols del MECD, procedirà a la tramitació corresponent una vegada rebi, del Registre d’Especialitats en Formació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la informació que les Unitats Docents li hagin notificat sobre el resultat de les avaluacions finals positives de cada resident.

Conclosa la tramitació amb la Resolució de l’Ordre de Concessió del Corresponent títol d’especialista, cada interessat rebrà al seu correu electrònic un missatge comunicant-li que pot descarregar-se en pdf. l’Ordre de concessió.

Notificada d’aquesta manera l’Ordre de concessió, i a partir únicament d’aquest moment, es podran abonar les taxes exigides per a l’expedició del títol d’especialista conforme a les indicacions que apareixen a la pàgina de notificació de l’Ordre de concessió del citat títol.

D’altra banda, la finalització de la residència significa –per als que sigueu de països no membres de la UE i  tingueu autorització de residència per estudis o qualsevol altre permís que no autoritzi a treballar- que la vostra col·legiació passarà a la modalitat sense exercici, que no habilita a treballar i que exclou de cobertura de Responsabilitat Civil Professional del COMT.

Per això, si heu modificat el règim d’estança o autorització governativa de residència i treball us preguem que actualitzeu les vostres dades al departament de col·legiacions del COMT.

En cas que acabéssiu el MIR en ANYS ANTERIORS i encara no hagueu fet els tràmits per a l’obtenció del títol, heu d’enviar un escrit postal (només s’atendran per escrit postal) amb les vostres dades personals (inclòs correu i telèfon de contacte) i dades de col·legiació (número de col·legiat), a la següent adreça postal:

Jefa de Servicio de Especialidades

Subdirección General de Títulos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C/ Torrelaguna, 58

28071 Madrid

Ells es posaran en contacte amb vosaltres i  us indicaran els passos a seguir.