El president de la nova secció col·legial de metges tutors i docents del Col·legi és el Dr. Francesc Feliu Villaró, mentre que la vicepresidència l’ocuparà la Dra. Yolanda Alonso Pérez. El secretari serà el Dr. Francesc Margalef Pallarès i els vocals, la Dr. Sheila Ruiz Ruiz i el Dr. Lluis Colomés Figuera.

Així es va acordar el passat 20 de juliol a l’assemblea de la secció, on atenent al reglament d’aquesta i donat que només s’hi va presentar una llista, va quedar constituïda amb els membres mencionats anteriorment.