La Junta de Govern en sessió de data 26 d’abril passat va aprovar el Projecte de Modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, que recull un seguit de propostes per a la modernització i actualització del nostre Col·legi.

Les principals modificacions que es proposen, entre d’altres, van orientades a les següents qüestions:

  • Assolir i promoure la major participació de tots els col·legiats en la presa de decisions corporatives, convertint l’Assemblea General en l’òrgan suprem en substitució de l’actual Assemblea de Compromissaris.
  • Consolidar i garantir la distribució territorial del Col·legi en concordança amb el de l’administració sanitària
  • Establir canvis en el règim electoral, dotant-lo de majors garanties en l’àmbit de l’exercici del dret a vot, amb la creació del cens universal i la possibilitat, si s’escau, del vot electrònic.

Conforme estableixen els actuals Estatuts del COMT, és necessari un acord de l’Assemblea de Compromissaris per a modificar els Estatuts , previ sotmetiment del Projecte a Informació Pública per un termini no inferior a un mes.

És per això que  des del dia 12 de maig de 2023 fins al dia 12 de juny de 2023 podràs consultar el Projecte de Modificació dels Estatuts del COMT en la teva àrea privada i fer-hi aquelles aportacions i esmenes que creguis.

També tindràs a la teva disposició presencialment a les seus del COMT el contingut del projecte de modificació d’estatuts per, si s’escau, puguis consultar els mateixos i presentar les esmenes que consideris convenients.