Atesa la importància i el ressò que el tema de l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit està adquirint en la societat, a través dels mitjans de comunicació i del Parlament de Catalunya, el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona vol conèixer l’opinió dels seus col·legiats en relació a aquests temes.

És per això que us demanem a tots que feu l’esforç per contestar l’enquesta que us proposem. És la millor manera que tots nosaltres sapiguem el que pensen sobre això tots els nostres companys, i en definitiva com pensem tots nosaltres com a col·lectiu.

Per aquest motiu, el Col·legi ha procedit a encarregar a CERES, una empresa externa dedicada a la investigació sociològica, la realització de l’enquesta.

S’ha tingut molta cura tant en el disseny dels processos, com en tractament de la informació, en la garantia de la privacitat i en la confidencialitat de les dades.

Per això us informem que en els propers dies rebreu un correu electrònic provinent de l’adreça ceres@gabinetceres.com que incorpora un qüestionari on line.

Us agrairem moltíssim que dediqueu uns minuts del vostre temps a contestar l’enquesta.

Una vegada finalitzat l’estudi les conclusions del mateix es faran públiques des del col·legi i ens permetran, si escau, posicionar l’entitat d’acord amb les opinions dels col·legiats sobre aquesta temàtica.