SJD Terres de Lleida gestiona hospitalització infantil i juvenil, CSMIJ (Centre de Salut mental infantil i juvenil) i programes destinats per a l’atenció de la població infantil i juvenil a la comunitat (Programa Suport Primària, intervenció en aules d’atenció integral a les escoles … ) amb previsió de desplegar nous programes de forma imminent.

Requisits: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En possessió de el Títol d’Especialista en Psiquiatria o finalitzant la formació MIR durant el mes de maig de 2020.

Oferim:

  • Contracte Indefinit.
  • Jornada completa (37,5 h / setmanals).
  • Carrera professional i formació continuada.
  • Retribució segons conveni SISCAT.
  • Incorporació immediata.
  • Lloc de treball: CSMIJ i Hospital de Dia – Sant Joan de Déu Terres de Lleida Hospital de Lleida – Av. De la Canadenca, 28 – C.P. 25001 – Lleida.

Es valorarà:

  • Experiència i / o formació en Salut Mental Infantojuvenil (Centre de Salut Mental i / o Hospital de Dia Infantil i Juvenil).
  • Capacitat d’empatia i habilitat comunicativa.
  • Capacitat per treballar en un equip multidisciplinari.
  • Comunicacions, publicacions i interès a participar en projectes d’investigació.

Interessats / des enviar CCVV per correu electrònic a rrhh.lle@sjd-lleida.org, indicant la següent referència: SMIJ-PSQ-2020-25024

Contacte: Noelia Varela Fuertes

Telèfon: 973 267 222

Arxiu PDF amb tota la informació