Funcions: les requerides per l’especialitat dins l’àmbit hospitalari.

Requisits:

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat.

S’ofereix:

 • Treball assistencial vinculat a desenvolupament de projecte d’Hospitalització Domiciliària.
 • Vinculació a altres dispositius: CSMA/CASD i/o Programa Suport a Primària i/o Recolzament a Unitat d’Hospitalització d’aguts i subaguts (en funció de les necessitats del Servei).
 • Contractació temporal amb possibilitat de transformació a indefinida.
 • Jornada completa.
 • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
 • Col·laboració en la formació de M.E.F. d’acord a programa docent acreditat
 • Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.

Es valorarà:

 • La formació assolida durant la residència.
 • L’experiència professional.
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb acreditació

Contacte: Selecció de personal

Telèfon: 938 891 111

Email: seleccio@chv.cat